|Home||Nghĩa Trang Qun Đội Bin Ha| |Quốc Ca Việt Nam Cộng Ha| |Danh sch Tử Sĩ tại Hong Sa 1974|
|Sinh hoạt| |Danh Sch Qun Nhn Cc Cấp Tuẫn Tiết Hy Sinh ngy 30/4/1975| Hnh ảnh VNCH xưa |Tử Sĩ QLVNCH

                                                    

 

 

Sư Đon Thủy Qun Lục Chiến VNCH         

 

# Họ & Tn Cấp Bậc Đơn Vị Chiến Trường Ngy Tử Trận
1 Nguyễn Văn Nho Th/t TĐ 4 TQLC Bnh Giả 1/4/1965
2 Trần Văn Hon Đ/y TĐ 4 TQLC Bnh Giả 1/4/1965
3 V Thnh Khng Th/y TĐ 4 TQLC Bnh Giả 1/4/1965
4 Nguyễn Văn Hng Th/y TĐ 4 TQLC Bnh Giả 1/4/1965
5 Bc Sĩ Trương B Hn   TĐ 4 TQLC Bnh Giả 1/4/1965
6 Trịnh văn Huệ Th/y TĐ 4 TQLC Bnh Giả 1/4/1965
7 Nguyễn Đnh Khi Th/y TĐ 2 TQLC Đức Cơ, Pleiku 8/10/1965
8 Huỳnh Sinh Th/y TĐ 2 TQLC Đức Cơ, Pleiku 8/10/1965
9 Niệm Tr/sĩ I TĐ 2 TQLC Đức Cơ, Pleiku 8/10/1965
10 Chu Snh Tr/sĩ  TĐ 2 TQLC Đức Cơ, Pleiku 8/10/1965
11 Tuấn Tr/sĩ TĐ 2 TQLC Đức Cơ, Pleiku 8/10/1965
12 L Cht Hạ sỉ  TĐ 2 TQLC Đức Cơ, Pleiku 8/10/1965
13 Nguyễn Ngọc Điệp Đ/u TĐ 2 TQLC Trận An Qu 3/21/1966
14 Nguyễn Văn Tỵ Binh Nh TĐ 5 TQLC Mộ Đức, Quảng Ngải 6/1/1966
15 Dương Hạnh Phước Th/t TĐ 5 TQLC Mộ Đức, Quảng Ngải 6/1/1966
16 Bc Sĩ L Hữu Sanh   TĐ 5 TQLC Mộ Đức, Quảng Ngải 6/1/1966
17 L Hằng Minh Tr/t TĐ 2 TQLC Ph Trạch, Quảng Trị 6/29/1966
18 Nguyễn Văn Cầu Th/y  TĐ 2 TQLC Ph Trạch, Quảng Trị 6/29/1966
19 Trần Văn Chch Đại/y TĐ 5 TQLC Rạch Ruộng, Kiến Phong 12/4/1967
20 Nguyễn Thừa Đại/y TĐ 1 TQLC Chương Thiện 1/3/1970
21 Nguyễn Văn Linh Tr/y TĐ 2 PB TQLC Căn cứ Delta, Hạ Lo 3/23/1971
22 Nguyễn Lương Tr/sĩ I TĐ 2 PB TQLC Căn cứ Delta, Hạ Lo 3/23/1971
23 Trần Văn Sng Tr/sĩ TĐ 2 PB TQLC Căn cứ Delta, Hạ Lo 3/23/1971
24 Nguyễn Qu Ph Th/y TĐ 2 PB TQLC La Vang, Quảng Trị 4/1/1971
25 Kiều Quang Ph Th/y TĐ 2 PB TQLC La Vang, Quảng Trị 4/1/1971
26 Huỳnh Hậu Tr/sĩ I TĐ 2 PB TQLC Căn cứ Barbara, Quảng Trị 1/7/1974
27 Hồ Ngọc Hong Đại/y TĐ 6 TQLC Đ Nẳng 3/29/1975
28 L Văn Ha Th/y TĐ 16 TQLC Căn cứ Long Bnh, Phước Tn 4/28/1975
29 Phạm Xun Thanh Th/t PBSĐ/TQLC Trong t Cộng Sản  
30 Trịnh Văn Ngượt Đại/y TĐ 2 PB TQLC Trong t Cộng Sản  
31 Trần Duy Ha Đại/y TĐ 2 PB TQLC Trong t Cộng Sản  
32 Trần Văn Hợp Th/t TĐ 2 TQLC Trong t Cộng Sản  

                                                                

web site của Sư Đon TQLC                   

 

  Copyright Lin Hội Cựu Chiến Sĩ miền Nam California 2015.
Cấm trch dịch, in lại dưới mọi hnh thức.