HỌC VIỆN CẢNH SÁT QUỐC GIA

 

Biên soạn: NHỮ Đ̀NH TOÁN

 

Mặc dù, chính phủ quốc gia Việt Nam được h́nh thành từ năm 1945 sau khi giành lại độc lập từ thực dân Pháp, nhưng phải đợi đến thời Đệ Nhất Cộng Ḥa, ngành cảnh sát và công an mới dần dần được kiện toàn và thống nhất thành lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia. Tuy nhiên, cho đến thập niên 1960, mặc dù đă có nhiều cải tổ nhưng ngành cảnh sát vẫn chưa có một trường đào tạo sĩ quan. Hầu hết các sĩ quan cơ hữu đều được tuyển dụng từ thời Pháp thuộc qua các Sở Liêm Phóng hay Mật Thám Đông Dương chuyển qua.

 

Quá Tŕnh Thành Lập Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia:

 

Học Viện mới tại Thủ Đức

 

Cho đến giữa thập niên 1960, trước nhu cầu phát triển của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia, lần đầu tiên một trường đào tạo sĩ quan cảnh sát đă được thành lập tại miền Nam Việt Nam. Đó là Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia được thành lập kể từ đầu năm 1966 nhằm mục đích đào tạo sĩ quan các cấp Biên Tập  Viên (BTV) và Thẩm Sát Viên (TSV) cho ngành CSQG Việt Nam Cộng Ḥa.

Trước khi Học Viện CSQG được thành lập, ngành CSQG hầu như chưa có một trường đào tạo sĩ quan cho lực lượng cảnh sát. Các sĩ quan ngạch Biên Tập Viên và Thẩm Sát Viên, hoặc cao hơn là ngạch Quận Trưởng Cảnh Sát, thường được tuyển dụng điền thế, hoặc tùy theo nhu cầu của ngành, rồi sau đó được gởi đi thụ huấn những khóa chuyên môn một thời gian ngắn tại Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Căn Bản/Rạch Dừa hay Trung Tâm Huấn Luyện Trung Cấp tại Tổng Nha CSQG trước khi được chính thức nhận việc.

Trên phương diện pháp quy, Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia chính thức được thành lập bởi Nghị Định số 416-NĐ/NV do Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (chức vụ tương đương Thủ Tướng) kư ngày 12 tháng 3 năm 1966 nhằm mục đích đào tạo các sĩ quan cho lực lượng CSQG trước nhu cầu mới đó. Khóa 1 (BTV và TSV) là khóa đầu tiên của HVCSQG khai giảng vào ngày 1 tháng 3, 1966, đă đánh dấu sự ra đời của Học Viện CSQG, mở đầu cho một sự chuyển ḿnh của ngành với một thế hệ sĩ quan trẻ có kiến thức, được đào tạo một cách có quy mô, và hoài băo xây dựng một lực lượng CSQG tân tiến.

Hai cấp sĩ quan Biên Tập Viên và Thẩm Sát Viên do Học Viện CSQG đào tạo là hai ngạch sĩ quan trung cấp của ngành CSQG chỉ dưới hai cấp Kiểm Tra/Tổng Kiểm Tra và Quận Trưởng Cảnh Sát. Sau cuộc đảo chánh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm năm 1963, hai ngạch sĩ quan cao cấp Kiểm Tra & Tổng Kiểm Tra hầu như không c̣n ai; riêng ngạch Quận Trưởng (ngạch sĩ quan cảnh sát có bằng Cử Nhân Luật hoặc tương đương) chỉ có khoảng vài chục người. V́ vậy các sĩ quan cấp BTV và TSV đă mặc nhiên trở thành một lực lượng sĩ quan trung cấp ṇng cốt của ngành cảnh sát.  

Điều kiện để được nhập học các khóa sĩ quan BTV và TSV tại Học Viện CSQG: Thẩm Sát Viên phải có văn bằng Tú Tài I, Biên Tập Viên phải có văn bằng Tú Tài II; tất cả phải qua một kỳ thi tuyển. Thời gian học là 9 tháng cho cấp BTV và 6 tháng cho cấp TSV.

 

Trường Sở và Tổ Chức:

Trong những năm đầu thành lập, Học Viện CSQG tạm thời tọa lạc bên trong trại Lê Văn Duyệt  thuộc Biệt Khu Thủ Đô Sàig̣n. Trường sở là một khu doanh trại cũ do Biệt Khu Thủ Đô cho mượn tạm gồm những dăy nhà thấp có mái tôn vừa dùng làm văn pḥng, giảng đường, vừa dùng làm chỗ ngủ cho SVSQ,… nên rất thiếu thốn tiện nghi. Nhiều môn học, các SVSQ phải di chuyển đến nhiều nơi khác để nghe giảng dạy.

Lễ gắn Alpha Khóa 1 năm 1966 trong Biệt Khu Thủ Đô

 

Kể từ đầu năm 1969, Học Viện CSQG đă được dời về trụ sở mới nằm trên đồi Tăng Nhơn Phú gần Trường Bộ Binh Thủ Đức, cách Sài G̣n khoảng 20 km. Trường sở mới được xây cất theo thiết kế của kiến trúc sư  Lê Văn Lắm gồm nhiều ṭa nhà cao tầng dùng làm pḥng ngủ cho SVSQ, khu hành chánh, giảng đường, thư viện, phạn xá, xạ trường, cư xá nhân viên, v.v… với đầy đủ mọi tiện nghi tối thiểu cần thiết. Mặc dù Học Viện CSQG chưa xây cất xong, nhưng Khóa 4 (BTV và TSV) vẫn được đào tạo tại trường sở mới này trong năm 1969. Đây là Khóa đầu tiên được thụ huấn tại đây trong khi công việc xây cất Học Viện CSQG vẫn tiếp tục tiến hành nhiều năm sau mới hoàn tất.

Viện Trưởng là chức vụ chỉ huy Học Viện CSQG tương đương với chức vụ Giám Đốc Nha có nhiều Sở. Phụ Tá cho Viện Trưởng là các Phó Viện Trưởng và một Ban Tham Mưu gồm có Giảng Sư Đoàn, Liên Đoàn SVSQ, và các Pḥng Học Vụ, Pḥng Hành Chánh, Pḥng Tổng Vụ và một số Ban biệt lập khác đảm trách các phần vụ chuyên môn.

Giảng Sư Đoàn: được chỉ huy bởi một Trưởng Đoàn Giảng Sư, gồm các giảng sư, giảng viên, và huấn luyện viên phụ trách giảng dạy theo nội dung chương tŕnh quy định.

Liên Đoàn Sinh Viên: được chỉ huy bởi một Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Sinh Viên (Sĩ Quan). Liên Đoàn Sinh Viên gồm có nhiều Tiểu Đoàn SVSQ được chỉ huy bởi những Tiểu Đoàn Trưởng Khóa Sinh. Mỗi Tiểu Đoàn SVSQ lại chia ra làm 2 hoặc 3 Đại Đội do các Đại Đội Trưởng Khóa Sinh chỉ huy; và dưới Đại Đội là cấp Trung Đội SVSQ do các Trung Đội Trưởng Khóa Sinh chỉ huy.

Liên Đoàn Sinh Viên là đơn vị phụ trách kiểm soát tác phong và kỷ luật các SVSQ suốt trong thời gian thụ huấn.

Pḥng Học Vụ: do một Chủ Sự Pḥng chỉ huy, có nhiệm vụ sắp xếp thời khóa biểu và theo dơi việc thi hành chương tŕnh huấn luyện.

Pḥng Hành Chánh: do một Chủ Sự Pḥng chỉ huy, có nhiệm vụ theo dơi việc tuyển mộ SVSQ, cung cấp cảnh trang cảnh phục và các nhu cầu tiếp liệu, huấn luyện cho ban giảng huấn và SVSQ và cả cho nhân viên HVCSQG.

Pḥng Tổng Vụ: do một Chủ Sự Pḥng chỉ huy, phụ trách các dịch vụ tổng quát cho HVCSQG (Pḥng vệ, Công xa, Tạp dịch, v.v…)

Các Ban biệt lập gồm có: Ban Văn Thư, Ban Tâm Lư Chiến, Thư Viện,…

Kể từ năm 1971, cùng với sự cải tổ của ngành CSQG, Học Viện CSQG cũng được cải tổ về mặt tổ chức cho phù hợp với t́nh thế mới. Ngoài các chức vụ Viện Trưởng, Phó Viện Trưởng, và Liên Đoàn Sinh Viên vẫn giữ nguyên tổ chức như cũ, các Pḥng, Ban khác đă có sự thay đổi. Pḥng Hành Chánh đă cải tổ thành Sở Quản Trị gồm 2 Pḥng: Pḥng Hành Chánh và Pḥng Tiếp Vận. Giảng Sư Đoàn đă bao gồm cả Pḥng Học Vụ. Ngoài ra có thêm một số Pḥng biệt lập nguyên là các Ban biệt lập, gồm có: Pḥng Tổng Vụ, Pḥng An Ninh Cảnh Lực, Pḥng Tâm Lư Chiến, Thư Viện, Đại Đội Pḥng Vệ,…

Vị Viện Trưởng Học Viện CSQG đầu tiên là Quận Trưởng Cảnh Sát Thượng Hạng Ngoại Hạng Đàm Trung Mộc. Ông cũng là một trong những người có công sáng lập ra ngôi trường này. Quận Trưởng Đàm Trung Mộc là một trong những cấp chỉ huy ưu tú của ngành CSQG nổi tiếng cả về tài năng và đức độ. Ông không chỉ là một sĩ quan nhiều kinh nghiệm trong ngành mà c̣n là tác gỉa của những bộ sách giáo khoa có gía trị và nổi tiếng như  H́nh Sự Tố Tụng, H́nh Luật Đặc Biệt, Cảnh Sát Tư Pháp, v.v.. Những sách này không chỉ dành riêng cho ngành cảnh sát mà c̣n được nhiều giới chức ngành tư pháp, ṭa án dùng làm  tài liệu tham khảo. Mặc dù từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong ngành, nhưng ông lúc nào cũng b́nh dị, tận tụy với công vụ, gần gũi với thuộc cấp và nhất là nổi tiếng thanh liêm. Ngoài việc đảm nhiệm chức vụ Viện Trưởng, Quận Trưởng Đàm Trung Mộc (sau là Đại tá Đàm Trung Mộc) c̣n là giảng sư kiêm nhiệm giảng dạy các môn về Luật học và Cảnh sát tư pháp. Tuy chỉ đảm nhận chức vụ Viện Trưởng Học Viện CSQG từ năm 1966 cho đến 1970, nhưng hầu hết các khóa sĩ quan tốt nghiệp tại Học Viện CSQG đều hết ḷng kính mến ông và coi ông như một người Thầy, người Cha hơn là một vị chỉ huy cao cấp trong ngành. Sau ngày 30-4-1975, ông chấp nhận ở lại Việt Nam dù biết rằng Việt Cộng chắc chắn sẽ không để cho ông yên. Quả nhiên, sau đó, cũng như  bao quân cán chính VNCH khác, ông đă phải chịu cảnh tù đày qua nhiều trại tù cộng sản và đă chết tại trại tù Hà Sơn B́nh, Bắc Việt,  ngày 28 tháng 12 năm 1982 (nhằm ngày 14-11 năm Nhâm Tuất), hưởng thọ 65 tuổi. Trong thời gian qua, các cựu SVSQ Học Viện CSQG tại hải ngoại đă nhiều lần tổ chức những buổi lễ giỗ tưởng niệm cố Đại Tá Đàm Trung Mộc rất trọng thể tại San Jose và Little Saigon (Quận Cam), California, Hoa Kỳ.

Vị Viện Trưởng Học Viện CSQG kế nhiệm và cuối cùng cho đến ngày đau thương 30-4-1975 là Đại Tá Trần Minh Công, ông hiện cư ngụ tại Quận Cam, Nam California. Ông nguyên là một Quận Trưởng Cảnh Sát trẻ đă kế tục công việc đào tạo các khóa sĩ quan với nhiều cải cách theo mô h́nh của một trường huấn luyện sĩ quan cảnh sát vừa quân sự vừa hành chánh như tại các quốc gia tân tiến.

Từ năm 1966 cho đến 1975, Học Viện CSQG đă trải qua 2 đời Viện Trưởng là Quận Trưởng (Đại Tá) Đàm Trung Mộc (1966-1970) và Đại Tá Trần Minh Công (1970-1975); nhưng chức Phó Viện Trưởng đă lần lượt được nhiều niên trưởng trong ngành đảm nhiệm, theo thứ tự gồm có: Quận Trưởng (Đại tá) Lê Sơn Thanh, Quận Trưởng Vơ Văn Phi, Quận Trưởng Trần Văn Sắt, Trung Tá Trần Minh Công (sau là Đại Tá Viện Trưởng), và người cuối cùng là Trung Tá Phạm Công Bạch.

 

Huy hiệu Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia:

 

Cho đến giữa thập niên 1960, trước khi có Học Viện CSQG, ngành Cảnh Sát Quốc Gia chỉ có một phù hiệu duy nhất của toàn ngành. Đó là h́nh thanh kiếm và tấm lá chắn ở trên có chữ “Tổ Quốc” và h́nh một cuốn sách mở tượng trưng cho Hiến Pháp được bao quanh bởi hai nhành thiên tuế. Tất cả các h́nh đều màu trắng trên một cái nền màu xanh lá cây. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sạch; c̣n màu xanh tượng trưng cho sự sống, sự phát triển và hy vọng. Thanh kiếm tượng trưng cho sức mạnh với tinh thần của người hiệp sĩ, c̣n tấm lá chắn mang ư nghĩa của sự che chở, bảo vệ. Qua h́nh ảnh thanh kiếm và tấm là chắn, nhiệm vụ của ngành CSQG được ví như một người hiệp sĩ trừ gian diệt bạo để bảo vệ Tổ Quốc, chống lại những sự vi phạm luật pháp mà trên hết là bản Hiến Pháp của quốc gia. Hai nhành thiên tuế tượng trưng cho sự trong sạch, liêm khiết đúng như phương châm của ngành là “Công Minh”, “Liêm Chính” có in trên huy hiệu.

 

Khi Khóa 1 sĩ quan Học Viện CSQG bắt đầu, HVCSQG vẫn chưa có một huy hiệu riêng. Lúc đầu, các khóa sinh được cấp phát một mẫu huy hiệu tạm dựa trên huy hiệu của ngành CSQG có in thêm chữ HVCSQG rất thô thiển. Theo gợi ư của Thầy Viện Trưởng Đàm Trung Mộc và Liên Đoàn Trưởng LĐSV Trần Minh Công lúc bấy giờ, nhiều SVSQ Khóa 1 đă tham gia nghiên cứu vẽ lại huy hiệu HVCSQG và cuối cùng mẫu vẽ của SVSQ Nguyễn Tấn Vĩnh đă được lựa chọn làm huy hiệu chính thức cho HVCSQG cho đến ngày nay.

Cũng giống như huy hiệu CSQG, huy hiệu Học Viện CSQG in trên nền xanh lá cây đậm với một thanh kiếm và một ngọn lửa đỏ viền vàng được bao quanh bởi hai nhành dương liễu màu trắng. Ư nghĩa của thanh kiếm và nhành dương liễu trong huy hiệu của HVCSQG cũng tương tự như ư nghĩa của thanh kiếm và nhành thiên tuế trong huy hiệu ngành CSQG. Riêng về ngọn lửa đỏ tượng trưng cho sức mạnh và ḷng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những sĩ quan tốt nghiệp từ HVCSQG. Ngoài ra, trên huy hiệu của HVCSQG c̣n có các chữ Học Viện CSQG ở trên đầu ngọn kiếm và các chữ “Kỷ Luật”, “Danh Dự” ở hai bên là phương châm của người SVSQ Học Viện CSQG.

Sự ra đời của huy hiệu Học Viện CSQG vào năm 1966 cùng với huy hiệu của ngành CSQG đă là nguồn cảm hứng cho các mẫu huy hiệu khác của ngành CSQG ra đời những năm sau đó.

 

Chương Tŕnh Huấn Luyện Sĩ Quan HVCSQG:

 

Trong những năm đầu thập niên 1960 t́nh h́nh chiến sự tại Miền Nam Việt Nam càng ngày càng trở nên sôi động, do đó, trách nhiệm của người cảnh sát cũng đ̣i hỏi cần phải tăng cường thêm những nhiệm vụ mới. Trước nhu cầu đó, lực lượng CSQG không chỉ  đảm trách những nhiệm vụ thi hành luật pháp và giữ ǵn an ninh trật tự tại các đô thị, mà c̣n có thêm trách vụ phối hợp với quân đội và nhiều cơ quan bạn trong việc b́nh định tại nông thôn. Do đó, cũng để đáp ứng trước t́nh h́nh mới, quân số lực lượng CSQG đă được bổ xung lên đến trên 100.000. V́ vậy, người sĩ quan CSQG nói riêng và lực lượng CSQG nói chung, ngoài kiến thức chuyên môn về luật pháp, c̣n cần được trang bị thêm những chuyên môn khác trong đó có cả quân sự.

Để thích ứng trước yêu cầu mới này, chương tŕnh huấn luyện sĩ quan tại Học Viện CSQG đă bao gồm cả về chuyên môn cảnh sát lẫn quân sự, được chia làm hai giai đoạn: giai đoạn I gồm 3 tháng huấn luyện quân sự và thời gian c̣n lại là giai đoạn II hay giai đoạn huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cảnh sát kéo dài trong 3 tháng cho Khóa TSV, hoặc 6 tháng cho Khoá BTV.

 

1) Giai Đoạn I: Huấn Luyện Quân Sự

 

Thời gian huấn luyện quân sự lúc đầu chỉ có 3 tháng, nhưng kể từ năm 1972 (bắt đầu từ Khóa 4/72) đă được tăng lên 6 tháng với sự cố vấn và yểm trợ về mặt kỹ thuật của Trường Bộ Binh Thủ Đức và Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Ngoài những bài học về lư thuyết, các SVSQ c̣n có những buổi thực tập ngoài các băi tập của Trường Bộ Binh Thủ Đức hoặc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung. Đây cũng là thời gian huấn nhục cho các tân khóa sinh tập làm quen với những chương tŕnh huấn luyện tại Học Viện CSQG. Sau ba tháng huấn nhục, các khóa sinh sẽ chính thức được làm lễ gắn an-pha để kể từ đó họ mới chính thức được gọi là các tân Sinh Viên Sĩ Quan CSQG. Lễ gắn an-pha và lễ măn khóa là những kỷ niệm đáng ghi nhớ của người SVSQ. Tại những buổi lễ này, nhiều lần các SVSQ đă vinh dự được đón tiếp các vị lănh đạo quốc gia từ Tổng Thống, Thủ Tướng tới vị chỉ huy cao cấp nhất của ngành là Tư Lệnh CSQG đến chủ tọa và ban hiểu thị.

 

Về quân sự, các SVSQ sẽ được huấn luyện các môn:

-          Chiến Thuật: Tác chiến theo đội h́nh, Kỹ thuật vượt sông, Phục Kích, Phản phục kích, Ngụy trang,…

-          Địa H́nh: Sử dụng địa bàn, bản đồ quân sự, di hành ngày và đêm,...

-          Cơ Bản Thao Diễn: Diễn hành đều bước theo đội h́nh, Nghi thức chào kính bằng tay hoặc có súng,…

-          Tiến Dưới Hỏa Lực

-          Vượt Đoạn Đường Chiến Binh

-          Vũ Khí và Tác Xạ các loại súng: súng lục, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên.

-          Tản thương và cứu thương

-          Vơ Thuật (Tae Kwon Do căn bản)

-          V.v…

 

 2) Giai Đoạn II: Huấn Luyện Chuyên Môn

 

Các SVSQ sẽ được huấn luyện về Luật học và các phần vụ chuyên môn của người cảnh sát, gồm có các môn:

-          H́nh Sự Tố Tụng

-          H́nh Luật Đặc Biệt

-          Dân Luật

-          Dân Sự Tố Tụng

-          Cảnh Sát Tư Pháp: Các phương pháp điều tra, lập biên bản, thẩm vấn,…

-          Cảnh Sát Hành Chánh: Phương pháp sưu tra hành chánh, điều tra hành chánh,…

-          Cảnh Sát Công Lộ (Điều ḥa lưu thông)

-          Cảnh Sát Khoa Học: Phương pháp giảo nghiệm (lấy dấu tay, thu thập tang vật, xét nghiệm mẫu tang vật,…)

-          Cảnh Sát Đặc Biệt (An Ninh T́nh Báo)

-          Căn Cước & Văn Khố

-          Trấn Áp Bạo Động (Dẹp biểu t́nh)

-          Kỹ Thuật Tuần Tiểu (Tuần Cảnh), Hành Quân Cảnh Sát

-          Lănh Đạo Chỉ Huy, Giao tế dân sự

-          V.v…

Ngoài những buổi học lư thuyết, các SVSQ c̣n được hướng dẫn đi viếng thăm các đơn vị bạn trong hoặc ngoài ngành để học hỏi kinh nghiệm hầu ứng dụng sau này.

 

Thành Phần Giảng Huấn:

 

Hầu hết các giảng sư, giảng viên, huấn luyện viên là những sĩ quan cơ hữu của Học Viện CSQG có năng lực và kiến thức chuyên môn về kỹ thuật giảng huấn; một số khác là các sĩ quan trong ngành có nhiều kinh nghiệm chuyên môn; một số khác nữa là những giảng sư thỉnh giảng đang là những giáo sư Đại Học hoặc là các sĩ quan hay viên chức các cơ quan ban, ngành bạn có liên quan. Chẳng hạn như các sĩ quan Trường Bộ Binh Thủ Đức giảng dạy về Chiến Thuật, Địa H́nh. Hay các giáo sư đại học như Tiến Sĩ Nguyễn Văn Canh (GS Đại Học Luật Khoa Sàig̣n), Tiến Sĩ Trần An Bài (Thẩm Phán) (cả hai hiện cư ngụ tại miền Bắc California) từng là những giảng sư thỉnh giảng của Học Viện CSQG.

 

Thành Quả:

 

Tính từ ngày thành lập cho đến Tháng Tư Đen 1975, Học Viện CSQG đă huấn luyện được tổng cộng 6 khóa BTV / TSV theo qui chế cũ và nhiều khóa đào tạo sĩ quan cấp Thiếu Úy theo qui chế mới. Tổng cộng Học Viện CSQG  đă đào tạo được khoảng 4000 sĩ quan, chưa kể hàng ngàn sĩ quan và hạ sĩ quan tốt nghiệp những khóa tu nghiệp ngắn hạn và gần một ngàn khóa sinh c̣n đang thụ huấn dang dở. Cụ thể như sau:

            - Khóa I Sĩ Quan Cảnh Sát (BTV và TSV) đầu tiên của Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia khai giảng chính thức vào ngày 1 tháng 3 năm 1966 dưới sự chủ tọa của Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ Tịch UBHPTƯ (chức vụ tương đương Thủ Tướng). Tuy nhiên, trên thực tế các khóa sinh Khóa I đă được triệu tập nhập học nhiều đợt sớm hơn từ ngày 28 tháng 1  năm 1966 trong khi chờ đợi văn kiện chính thức thành lập Học Viện ra đời. V́ vậy thời gian thụ huấn dành cho Khóa I đă phải kéo dài tới gần 9 tháng cho TSV và gần 1 năm cho BTV, dài hơn qui định gần 3 tháng. Hầu hết các SVSQ Khóa I đều là những nam nữ thanh niên được nhập học sau khi trúng tuyển qua một kỳ thi tuyển được tổ chức trong năm 1965. Đặc biệt Khóa I c̣n là khóa duy nhất có 47 nữ  SVSQ (18 nữ BTV và 29 nữ TSV) thụ huấn trong cùng thời gian, tuy nhiên các nữ SVSQ có được giảm bớt phần huấn luyện quân sự. Trong suốt thời gian huấn luyện, các sinh viên sĩ quan CSQG – nam cũng như nữ – phải  theo chế độ nội trú giống như mọi quân trường khác.

            - Khóa 2 Sĩ Quan HVCSQG (Khóa BTV và TSV), tương tự như Khóa 1, diễn ra trong năm 1967 với khoảng 400 SVSQ; trong số đó, ngoài một nửa trúng tuyển nhập học sau một kỳ thi tuyển như Khóa 1; một nửa số c̣n lại nguyên là các đoàn viên Thanh Niên Quốc Gia Đoàn (bị giải tán) được nhập học miễn thi.

            - Khóa 3 Sĩ Quan HVCSQG (Khóa BTV và TSV) diễn ra trong năm 1968, cũng gần tương tự như Khóa 2 gồm có 400 SVSQ tân tuyển (200 BTV và 200 TSV) và khoảng 200 khóa sinh nguyên là những BTV và TSV công nhật hoặc đồng hóa được nhập học miễn thi và được hưởng chế độ ngoại trú v́ Học Viện CSQG tại Trại Lê Văn Duyệt không có đủ chỗ cho toàn Khóa 600 SVSQ nội trú.

            - Các Khóa 4, 5 và 6 (Khóa BTV và TSV) HVCSQG là những Khóa huấn luyện dành cho các nhân viên cơ hữu trong ngành chuyển ngạch (TSV cải ngạch BTV, hoặc Phó TSV cải ngạch TSV) hoặc đă trúng tuyển kỳ thi đặc biệt để chuyển và nhập ngạch. Các Khóa này diễn ra trong các năm 1969 (K.4/BTV và TSV), 1970 (K.5/BTV và TSV), 1971 (K.6/BTV và TSV).   

Kể từ năm 1972 sau khi qui chế mới của lực lượng CSQG ra đời và được chính thức áp dụng trong đó lực lượng CSQG mang cấp hiệu giống như quân đội, việc huấn luyện sĩ quan ở Học Viện CSQG cũng có sự thay đổi. Các sĩ quan tốt nghiệp sẽ mang cấp hiệu Thiếu Úy Cảnh Sát thay v́ BTV và TSV như trước. Ngoài ra, thời gian huấn luyện cũng được tăng lên 12 tháng (thay v́ 9 tháng), và cuối cùng là 18 tháng.

Cũng từ năm 1972 các Khóa Sĩ Quan theo Quy Chế Mới tại HVCSQG được đánh theo số thứ tự 4/72, 5/72, 6/72,… cho đến khóa sau cùng là 11/72 (Khóa 10 và 11 chưa tốt nghiệp). Các SVSQ hầu hết là tân tuyển (phải có tối thiểu văn bằng tốt nghiệp trung học), ngoại trừ một số ít nhân viên cơ hữu có tŕnh độ được trúng tuyển qua một kỳ thi tuyển.

Ngoài việc huấn luyện đào tạo các sĩ quan, Học Viện CSQG c̣n có nhiệm vụ huấn luyện các Khóa Tu Nghiệp chuyên môn như: Khóa Tu Nghiệp Chỉ Huy Trưởng Quận, Khóa Kỹ Thuật Giảng Huấn, Khóa Chỉ Huy Phượng Hoàng, v.v…

 

Tổng Kết:

 

Mặc dù chỉ mới được thành lập chưa tṛn mười năm tuổi (1966-1975) nhưng Học Viện CSQG đă đóng góp một phần đáng kể vào việc xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Ḥa. Các sĩ quan  do Học Viện CSQG đào tạo với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ đă mang lại một luồng sinh khí mới cho các đơn vị CSQG  trên toàn quốc. Họ đă trở thành một lực lượng ṇng cốt mang lại hiệu quả cao trong những hoạt động của lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia. Họ đă đóng góp một phần không nhỏ trong những chiến công của ngành CSQG. Chính v́ những thành quả ấy, sau ngày 30/4/1975 các cựu SVSQ Học Viện CSQG đă phải trả một giá khá đắt cho những hoạt động của họ trước đó. Hầu hết các cựu SVSQ đều phải trải qua nhiều năm trong những trại tù cải tạo của cộng sản: có những thiếu úy mới tốt nghiệp mà đă ở tù tới 5, 6 năm hay nhiều hơn; một số lớn các sĩ quan xuất thân từ Học Viện CSQG đă phải chịu một thời gian tù đày cải tạo  dài hơn thời gian cảnh nghiệp của họ, trong số đó, một số đă ở tù đến mười bảy năm (17), thời gian “cải tạo” dài nhất mà Việt Cộng dành cho các quân cán chính VNCH, [4 trong số này là các cựu SVSQ khóa 1: Phan Tấn Ngưu, Phan Quang Nghiệp, Phan Hữu Nghi và Phan Kỷ Niệm]; một số khác đă bỏ ḿnh trong những trại tù khắc nghiệt của cộng sản.

Ngày nay, ngoài một số c̣n kẹt tại quê nhà, hoặc đă bỏ ḿnh v́ nhiều lư do khác nhau, phần lớn các cựu SVSQ Học Viện CSQG đă lưu lạc định cư rải rác ở nhiều nơi trên toàn thế giới. Và vẫn với nhiệt t́nh của tuổi trẻ như ngày nào, họ đă và đang là những nhân tố tích cực sinh hoạt trong nhiều hội đoàn ái hữu của lực lượng CSQG và cộng đồng tại hải ngoại.

 

=========================================================