|Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa| |Quốc Ca Việt Nam Cộng Ḥa| |Danh sách Tử Sĩ tại Hoàng Sa 1974|
|Sinh hoạt| |Sơ lược Tiểu sử Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa || H́nh ảnh VNCH xưa |Tử Sĩ QLVNCH|

                         Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa

 (click vào các h́nh dưới đây để xem) 

|Sơ lược về tiểu sử Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa| |Cánh hoa thời loạn| |Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và phu nhân viếng thăm nghĩa trang|

 

 

 

 

 

 

Nghĩa Trang Quân Đội Biên Ḥa 1-2
 

NghiaTrangQuanDoi BienHoa 3 

Nghĩa Trang Biên Ḥa # 4 

Nghĩa Trang Biên Ḥa # 5 

Danh Sách Quân Nhân Tử Trận được An Táng tại NTQĐBH (DS6 từ số 655-771)
Quân Nhân Tử Trận được An Táng tại NTQĐBH , DS7 từ số 772-920

 

Họ là những anh hùng không tên tuổi
Sống âm thầm trong bóng tối mênh mông,
Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh,
Nhưng can đảm và tận t́nh giúp nước

Họ là kẻ muôn ngh́n năm thuở trước
Đă phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu
Và làm cho những đất cát hoang vu
Biến thành một giải san hà gấm vóc

Họ là kẻ không nài đường hiểm hóc,
Không ngại xa, hăng hái vượt trường sơn
Để âm thầm chuẩn bị giữa cô đơn
Cuộc Nam tiến mở giang sơn lớn rộng

Họ là kẻ khi quê hương chuyển động
Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng
Đă xông vào khói lửa quyết liều thân
Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc

Trong chiến đấu, không nài muôn khó nhọc
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan,
Người thất cơ thành thịt nát xương tan
Nhưng kẻ sống ḷng son không biến chuyển.

Và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm
Quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa.
Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà
Để sống lại cuộc đời trong bóng tối.

Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi
Trong loạn ly như giữa lúc thanh b́nh
Bền một ḷng dũng cảm, chí hy sinh
Dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch.

Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách,
Tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên,
Tuy mồ hoang xiêu lạc dưới trời quên
Không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật,

Nhưng máu họ đă len vào mạch đất,
Thịt và xương trộn lẫn với non sông
Và anh hồn chung với tấm trinh trung
Đă ḥa hợp làm linh hồn giống VIỆT.

anh hùng vô danh

Tác giả: Đằng Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Copyright ©Liên Hội Cựu Chiến Sĩ miền Nam California 2015.
Cấm trích dịch, in lại dưới mọi h́nh thức.